Sanatacija i servis aparata  
065 571 5 571

Sanitacija i servis aparata za vodu

Uslovi servisa

  • Svi vodomati koji su u našem vlasništvu, a izdati su na korištenje popravljaju se na teret firme (osim mehaničkih oštećenja i lomova).
  • U slučaju duže popravke u mogućnosti smo da vam obezbedimo zamenski aparat.
  • Servis aparata koji nisu u valsništvu firme naplaćuje se po važećem cenovniku.

Servis

  • Interval održavanja dva puta godišnje.
  • Čišćenje i sanatacija visoko kvalitetnim švajcarskim preparatom SANOSIL.
  • Mikrobiološki ispravan vodomat.
  • Čuva vrhunski kvalitet pijaće vode. 
  • Sertifikovani serviseri, obučeni za rad sa preparatima.

Aparati za vodu

PontVoda  pruža usluge servisiranja i kompletne sanitacije aprata za vodu različitih tipova i proizvodjača. Servisiramo sve vrste aparata naših potrošača kao i svih drugih koji se nalaze na tržištu Srbije. PontVoda poseduje veću količinu rezernih delova i  vršimo sanitaciju i otklanjanje svih vrsta kvarova. 

Sanatacija vodomata

PontVoda se obavezuje da isporuči proizvod u parametrima kvaliteta (fizičko-hemiskim, mikrobioloskim) koji su navedeni na bocama. Da bi aparat bio higijenski ispravan za upotrebu a samim tim se obezbedio i jedan od osnovnih preduslova za konstantan kvalitet vode koje se preko njega koristi, a u tom cilju održavanje kvaliteta PontVoda vrši sanitaciju (higijensko čišćenje vodomata) dva puta u toku godine. 

NAŠIM POTROŠAČIMA OBAVEZNO PREPORUČUJEMO SANITACIJU MINIMALNO JEDNOM DO DVA PUTA NA GODIŠNJEM NIVOU. SANITACIJA JE TEHNOLOŠKI POSTUPAK KOMPLETNOG ČIŠĆENJA VODOMATA A SVE U CILJU POSTIZANJA KVALITETA VODE KOJE KORISTIMO PREKO VODOMATA.